Smatramo da je zaštita Vaše privatnosti i Vaših ličnih podataka značajna stvar, na koju obraćamo pažnju pri svim našim poslovnim odnosima. Poštujemo tajnost Vaših ličnih podataka i uvek postupamo u skladu s odredbama zakona koji uređuje zaštitu ličnih podataka, kao i s odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti.

  1. Delokrug ovih Pravila o privatnosti

Ova Pravila o privatnosti su namenjena tome da Vas obaveste kako SemmelrockStein + Design d.o.o. (skraćeno Semmelrock) koristi lične podatke, koje informacije o korisnicima naša veb- stranica, onlajn aplikacija ili naša mobilna platforma („onlajn usluge“) prikuplja i ocenjuje, te kasnije koristi, prenosi na treće osobe ili obrađuje na bilo koji drugi način.

Ova Pravila o privatnosti se primenjuju na SemmelrockStein + Design d.o.o. i odnose se na onlajn usluge drugih društava Grupe Wienerberger ili na onlajn usluge kojima upravljaju treće osobe.

  1. Prikupljanje podataka

2.1. Podatke koje Vi pružate

Po pravilu, otkrivanje ličnih podataka nije potrebno za korišćenje naših onlajn usluga. Ako se lični podaci (ime, poštanska adresa ili i-mejl adresa) prikupljaju u okviru naših onlajn usluga, to se, u meri u kojoj je to moguće, obavlja na dobrovoljnoj osnovi, prvenstveno prilikom narudžbine kataloga. Ako, na primer, želite da primate njuzleter (e-letak) ponuđen na našoj veb-stranici, potrebna nam je Vaša i-mejl adresa, kao i informacija koja nam omogućava da proverimo da li ste Vi vlasnik naznačene i-mejl adrese.

2.2. Automatski prikupljeni podaci

Zbog bezbednosti podataka i u cilju optimizacije korisničke pristupačnosti, mi prikupljamo i nelične podatke u vezi s korišćenjem naših onlajn usluga.

Na primer, čuva se: internetski pretraživač koji koristite, operativni sistem, naziv domene veb- stranice koju ste posljednji put posetili pre pristupanja našoj veb-stranici, broj poseta i prosečno vreme provedeno na našoj veb-stranici, kao i stranice kojima ste pristupali.

Tako automatski prikupljeni podaci nisu povezani s podacima iz drugih izvora. Međutim, zadržavamo pravo da retrospektivno proverimo takve podatke, u slučaju da nam se skrene pažnja na konkretne naznake nezakonitog korišćenja.

2.3. Kolačići („Cookies“) i veb-tačkice („web-beacons“)

Naše onlajn usluge koriste takozvane kolačiće pretraživača i veb-tačkice. Kolačići ne mogu štetiti Vašem računaru. To su male datoteke s konfiguracijskim postavkama, koje nam pomažu da naše onlajn usluge budu korisnički pristupačnije, efikasnije i sigurnije. Kolačići još služe i za uvođenje određenih korisničkih funkcija.

Naše onlajn usluge obično koriste „kolačiće sesije“, koje se automatski brišu kada je pretraživač zatvoren. Povremeno, naše onlajn usluge upotrebljavaju i „trajne kolačiće“, koji ostaju na uređaju dok ne isteknu ili se ne obrišu ručno. Ovi poslednji nam omogućavaju da prepoznamo Vaš pretraživač prilikom sledećeg poseta. Pojedinosti o „kolačićima treće strane“, tj. kolačićima pružaoca treće strane, kao što je Google Inc., potražite u pravilima o zaštiti privatnosti takvih pružalaca.

Možete prilagoditi svoj pretraživač ili postavke privatnosti svojih mobilnih uređaja tako da Vas obaveste svaki put kada je kolačić poslat na Vaš uređaj kako biste mogli, od slučaja do slučaja, da odlučite da li ćete dopustiti kolačić. Takođe, možete onemogućiti prihvatanje kolačića, samo u određenim slučajevima ili zadano, i aktivirati automatsko brisanje kopija svaki put kada zatvorite pretraživač. Međutim, trebalo bi da imate na umu da neke funkcije naših onlajn usluga možda nisu potpuno dostupne ako deaktivirate kolačiće.

Zatim, koristimo i veb-tačkice („web-beacons“), koji se nazivaju i oznake stranica („pagetags“), kako bismo analizirali efikasnost naših veb-stranica ili njuzletera. Na primer, naši njuzleteri i HTML i-mejlovi mogu sadržati veb-tačkicu koja određuje da li je i-mejl, ili internetski link prenesen i-mejlom, bio otvoren. Takve informacije nam pomažu da poboljšamo našu i-mejl uslugu i da bolje prilagodimo naš sadržaj potrebama korisnika. Brisanjem poruke i-mejla briše se i veb-tačkica. Samo po sebi se podrazumeva da naši uobičajeni tekstualni i-mejlovi ne sadrže veb-tačkice.

2.4. Veb-analiza

U cilju kontinuirane funkcionalne optimizacije i maksimalne korisničke pristupačnosti, neke od naših onlajn usluga koriste usluge mrežne analize i dodatke društvenim mrežama navedene u nastavku. Podaci korišćeni u tu svrhu su isključivo nelični.

Google Analytics: Google Analytics Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD koristi tzv. kolačiće, tj. tekstualne datoteke sačuvane u Vašem računaru za analizu Vašeg korišćenja naših onlajn usluga. Po pravilu, podaci o Vašem ponašanju kao korisnika prikupljeni kolačićem prenose se na Googleov server u SAD-u i odlažu se tamo. U slučaju aktivisanja anonimizacije IP-a u mrežnim uslugama, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije i Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Googleov server u SAD-u i tamo će se skratiti. U ime operatera mrežnih usluga Google će upotrebiti te informacije kako bi procenio vašu upotrebu onlajn usluga, sastavio izveštaje o tim aktivnostima i pružio druge usluge za operatera veb- stranice, vezane za korišćenje onlajn usluga i aktivnosti na internetu. IP adresa koju Vaš pretraživač prenosi u okviru Google Analytics-a neće biti povezana s drugim podacima koje Google poseduje. Možete sprečiti čuvanje kolačića odabirom odgovarajuće postavke u pretraživaču. Međutim, u tom slučaju nećete biti u mogućnosti da iskoristite sve funkcije naših onlajn usluga. Zatim, možete sprečiti prikupljanje podataka generiranih kolačićima i njihovu upotrebu od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka pretraživaču koji je dostupan na adresi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr). Detaljne informacije o uslovima korišćenja i pravilima o privatnosti potražite na www.google.com/analytics/terms/gb.html ili https://www.google.com/policies/

Plug-Insi na Fejsbuku (Facebook) ili „dugmići za deljenje“: Možete prepoznati dodatke društva Facebook Inc., 1 HackerWay, Menlo Park, Kalifornija 94025, SAD, logotipom Fejsbuka ili „dugmićem za deljenje“. Za pregled dodataka za Fejsbuk, molimo Vas da kliknete na sledeći link: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kada koristite naše onlajn usluge, dodatak uspostavlja direktnu vezu između Vašeg pretraživača i servera Fejsbuka. Dakle, Fejsbuk je obavešten da koristite naše onlajn usluge s vašom IP adresom. Kada kliknete na Fejsbukov „Dugmić za deljenje“ dok ste prijavljeni na Fejsbukovom nalogu, možete staviti link prema sadržaju naših onlajn usluga na Vaš Fejsbuk profil. Fejsbuk tada može povezati upotrebu naših mrežnih usluga s Vašim korisničkim nalogom. Želimo da istaknemo kako mi, kao pružaoci mrežnih usluga, nemamo nikakvo saznanje o sadržaju prenesenih podataka i njihovoj upotrebi od strane Fejsbuka. Dodatne informacije potražite u pravilima o zaštiti privatnosti Fejsbuka na adresi https://www.facebook.com/policy.php. Ako ne želite da dopustite Fejsbuku povezivanje korišćenja naših mrežnih usluga s Vašim Fejsbuk korisničkim nalogom, odjavite se sa svog Fejsbuk korisničkog računa.

2.5 Tracking Pixel Midas Network

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Na svojim internet stranicama upotrebljavamo i tehnologije remarketinga kompanije Midas Network. Pritom upotrebljavamo kolačiće kako bismo na osnovu evidentiranih podataka (poseta našoj internet stranici uključujući datum i vreme poseta, preferirani jezik, tip pregledača, operacijski sastav) ponovno prepoznali Vaš računar na drugim internet stranicama koje sudeluju u Midas globalnoj mreži i na njima Vam predstavili reklamne oglase koji su izrađeni u skladu s Vašim pretpostavljenim interesima.

Pravnu osnovu za navedenu upotrebu tehnologije kolačića čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Detaljne informacije o pravilima privatnosti kompanije Midas Network možete pronaći na stranici https://www.midas-network.com/privacyTermsWeb.htm.

Primaoci / kategorije primaoca: Čim na internetu istim programom pregledača posetite ostale internet stranice čiji su operateri na njih postavili reklamne površine Midas globalne mreže, ti operateri internet stranica će automatski očitati informacije iz kolačića te će se one upotrijebiti kako bi Vam se u reklamnim natpisima prikazao sadržaj koji bi Vam mogao biti zanimljiv.

Ostali operateri stranica ne pohranjuju ove informacije izvan ove privremene anonimne procene.

  1. Korišćenje ličnih podataka

U načelu, lične podatke koje ste dali obrađujemo i koristimo isključivo u određene svrhe. To posebno uključuje:

Pružanje, poboljšanje i podrška naših onlajn usluga: U to spada analiza podataka, identifikacija trendova korišćenja, kao i proračuni i statistika o korisničkim uzorcima;

Marketing: Vaši lični podaci koristiće se samo u marketinške svrhe, kao što su ankete, nagradne igre ili druge reklamne kampanje, ako ste se saglasili s takvim korišćenjem. U tom slučaju Vaši podaci će biti sačuvani u periodu od dve godine, osim ako je zbog drugih razloga pravno dopušteno čuvanje u dužem vremenskom periodu. Vaš pristanak za korišćenje ličnih podataka u marketinške svrhe može se povući u bilo kojem trenutku. Za pojedinosti pogledajte tačku 5.

Slanje njuzletera putem i-mejla: Ako popunite veb-obrazac za registraciju za naš njuzleter, podatke koje ste nam dali koristićemo isključivo kako bismo proverili da li ste Vi vlasnik navedene i-majl adrese i da li želite da primate njuzleter, zatim da bismo sastavili listu i-mejlova na koje ćemo slati njuzleter i da bismo analizirali korišćenje našeg njuzletera. U tom slučaju Vaši podaci će biti sačuvani u trajanju od 6 meseci nakon prestanka pretplate, osim ako je zbog drugih razloga pravno dopušteno čuvanje u dužem vremenskom periodu. Vaše podatke ćemo koristiti u druge svrhe samo ako ste se složili s takvim korišćenjem.

Naručivanje izveštaja ili drugih informativnih materijala: Ako naručujete izveštaje ili drugi informativni materijal od nas, lični podaci koje ste dali koristimo isključivo za obradu Vaše narudžbine, a nakon toga ih čuvamo u periodu od najviše mesec dana nakon poslednje pošiljke. Za izvršenje narudžbina možemo koristiti usluge trećih strana, kojima dostavljamo Vaše podatke isključivo radi izvršavanja Vaše narudžbe. U dalje svrhe koristimo samo lične podatke dobijene od Vas, ako ste nam dali svoj pristanak.

Korišćenje kontakt-obrasca: Ako koristite kontakt-obrazac za zahteve, informacije koje ste dali u kontakt-obrascu, uključujući Vaše kontakt-podatke, koriste se za obradu zahteva i čuvaju se za kasniju upotrebu ako se pojavi potreba za dodatnim pitanjima. Ukoliko je potrebno za obradu Vašeg zahteva, možemo, takođe, preneti Vaše lične podatke drugim društvima u Grupi Wienerberger (vidi tačku 4) ili trećim stranama koje su uključene. Vaši lični podaci biće sačuvani za vreme trajanja obrade zahteva i u periodu od naviše jednog meseca nakon završetka obrade, osim ako je zbog drugih razloga pravno dopušteno čuvanje u dužem vremenskom periodu.

Zapošljavanje: Prijave za posao sadrže lične podatke (npr., curriculumvitae, kontakt-podatke, itd.). Takve lične podatke možemo koristiti unutar Grupe Wienerberger (vidi tačku 4) kako bismo odlučili da li ćemo ponuditi kandidatu poziciju ili odgovoriti na pismo prijave. Osim u slučaju da se tome izričito suprotstavite, podatke čuvamo u periodu od najduže tri godine nakon poslednjeg kontakta (osim ako je zbog drugih razloga pravno dopušteno čuvanje u dužem vremenskom periodu) radi mogućeg kasnijeg razmatranja.

Izvršenje ugovora i upravljanje ugovorom: Za izvršenje dolaznih narudžbina (naročito narudžbina za materijale) koristimo usluge trećih strana, kojima prenosimo Vaše podatke isključivo u svrhu izvršenja Vaše narudžbine. U vezi s takvim transakcijama možete biti kontaktirani u okviru anketa o zadovoljstvu korisnika ili za potrebe istraživanja tržišta. Ukoliko nas zamolite da ne koristimo Vaše podatke za dalje kontakte, sigurno ćemo poštovati Vašu želju.

Zaštita prava i imovine: Ako imamo razloga da verujemo kako su prava i vlasništvo preduzeća SemmelrockStein + Designd.o.o., njegovih dobavljača i kupaca ili trećih osoba bili ili bi mogli biti narušeni, možemo koristiti i prenositi Vaše lične podatke kako bismo zaštitili takva prava i/ili takvu imovinu. Zadržavamo, zatim, i pravo otkrivanja Vaših ličnih podataka, pod uslovom da takvo otkrivanje zahteva zakon ili po nalogu nadležnih tela, kako bismo zaštitili redovan postupak u skladu s postupkom navedenim na našoj/našim veb-stranici/ama, kao i da bismo zaštitili gore navedena prava.

Čišćenje i konsolidacija podataka: S vremena na vreme lični podaci koje ste dali mogu se proveriti ili konsolidovati s (I) podacima iz naših postojećih registara (onlajn i oflajn), (II) podacima preuzetih od zakonskih prethodnika, ili (III) podacima iz drugih izvora.

  1. Prenos i otkrivanje Vaših ličnih podataka

U zavisnosti od vrste usluge koju ste zatražili (npr., uzvratni poziv, naručivanje, zahtev za uslugama, informacijama itd.), Vaši podaci mogu biti razmenjeni s trećim stranama uključenim u izvršenje naloga (npr., poštanska društva, banke, itd.) ili s drugim društvima Grupe Wienerberger. Takođe, možda ćemo morati da otkrijemo lične podatke kako bismo ispunili zakonske zahteve ili određena prava i sporazume.

Prenos podataka trećim stranama: Za izvršavanje određenih narudžbina i za pružanje određenih usluga radimo sa spoljnim pružaocima usluga. Takvi pružaoci usluga ne mogu koristiti ili prenositi podatke prikupljene i obrađene od nas u bilo koju drugu svrhu osim za izvršenje naloga preduzeća SemmelrockStein + Designd.o.o

Korišćenje podataka unutar Grupe: Preduzeće Semmelrock Stein + Design d.o.o. deo je Grupe Wienerberger, međunarodne grupe društava s prekograničnim internim operativnim procesima, strukturama i tehničkim sistemima. Možemo koristiti Vaše lične podatke unutar Grupe Wienerberger i, ako je potrebno, prenositi ih na naše veb-stranice u drugim zemljama u svrhe navedene pod tačkom 3. i u skladu s ovim Pravilima o privatnosti. Naše smernice i postupci zaštite podataka širom Grupe osmišljeni su na takav način da se osigura jednako visok nivo zaštite podataka u svim državama u kojima smo aktivni. Za potpuni popis društava naše Grupe, molimo Vas da kliknite na: https://www.wienerberger.com/contact ili https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites .

Usaglašenost sa zakonima i sličnim obavezama: Vaše lične podatke ćemo preneti kako bismo: (I) izvršili zakonske obaveze ili se usaglasili sa zakonom, propisom, nalogom javnog tela ili obavezne mere, (II) otkrili i sprečili sigurnosne pretnje, prevare ili druge zlonamerne aktivnosti, (III) zaštitili i/ ili izvršili prava i imovinu preduzeća SemmelrockStein + Design d.o.o. ili trećih strana i (IV) zaštitili prava i ličnu sigurnost naših radnika i trećih osoba.

  1. Pravo na informaciju, pravo povlačenja i brisanja Vaših ličnih podataka

Imate pravo da pisanim putem zatražite informacije o svojim ličnim podacima koje smo sačuvali. Zatim, u vezi s korišćenjem Vaših ličnih podataka, imate pravo na ispravljanje, brisanje, odbijanje ili ograničenje obrade, kao i pravo na podnošenje žalbe telu nadležnom za zaštitu podataka. Molimo Vas da takve zahteve, kao i sva druga pitanja, usmerite na kontakt naveden u tački 7.

Ako ste se pretplatili na naš njuzleter, možete otkazati pretplatu klikom na link za otkazivanje u njuzleteru ili slanjem zahteva na i-mejl adresu: zastitapodataka@semmelrock.com 

Nadzor o doslednoj primeni odredaba ZAKONA u Srbiji je u nadležnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao samostalnom državnom organu.

Sedište poverenika je u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 15, Tel: +381 11 3408900, Faks: +381 11 3343379, e-mail: office@poverenik.rs

  1. Sigurnost podataka

Preduzeće SemmelrockStein + Design d.o.o. koristi široku paletu mera bezbednosti podataka kako bi se osigurala poverljivost i integritet Vaših ličnih podataka. Međutim, s obzirom na prirodu interneta, želimo da Vam skrenemo pažnju na činjenicu da mogu postojati bezbednosni  nedostaci u prenosu podataka putem interneta (npr., komunikacija putem i-mejla) i da nije moguća potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana.

  1. Kontakt

Za sva pitanja vezana za ova Pravila o privatnosti ili obradu vaših podataka molimo Vas da kontaktirate:

SemmelrockStein + Design d.o.o.
Otok Oštarijski 4e
47300 Ogulin
+385 47 819 200
zastitapodataka@semmelrock.com