Опис

Ova betonska mreža za travu izrađena je od visokokvalitetnog betona i dizajnirana je tako da ostavlja dovoljno velike prostore za popunu tucanikom ili zemljom u koju se seje trava. Na taj način omogućeno je nastajanje zelenih površina u parkovima i na stajalištima po kojima se mogu kretati vozila. Pogodna je i za osiguranje od odrona na nagibima i kosim površinama.