Опис

Kao jedan dan na moru. Hladna lepota severa inspirisala nas je da proizvedemo Nordic Maritime. Dizajn površine i njegove neravne ivice izgledom podsećaju na strukturu drveta nagriženog zubom vremena i na godove naplavljenog drveta. Tri različita formata ploča dozvoljavaju individualno oblikovanje površinskih slika.