Опис

Kombinujte ih s pločama i ivičnjacima Blue Lias. Na taj način možete kreirati harmoničnu i stilsku sliku terasa, dvorišta…