Опис

Kao jedan dan na moru. Hladna lepota severa inspirisala nas je da proizvedemo Nordic Maritime. Dizajn površine i njegove neravne ivice podsećaju izgledom na strukturu drveta nagriženog zubom vremena i na godove naplavljenog drveta.