Опис

Kao odgovarajuća dopuna pločama Sven, ivičnjaci Sven s obostranim reljefom lepo oivičavaju površinu.