Опис

Palisade Sven pružaju svojom čistom linijom vizuelne akcente i dopuštaju svestranu primenu.